„Oznaczanie drzew i krzewów nagonasiennych” – to tytuł wykładu, którego wysłuchali słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Łukowskiego Ośrodka Kultury. Wykład. Połączony z warsztatami, poprowadziła Beata Świderska – Jaroć, reprezentująca Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. J. Korczaka w Łukowie.

Wykład odbył się 16 października w Łukowskim Ośrodku Kultury. Słuchacze Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dyskutowali o charakterystyce m.in. sosen, modrzewi, jodeł, świerków i innych drzew, a także krzewów nagonasiennych, takich jak cis i jałowiec. Część warsztatowa obejmowała oznaczenie gatunków drzew i krzewów.