„Czynna ochrona pustułki i uszatki w krajobrazie rolniczym powiatu łukowskiego” to projekt realizowany przez Towarzystwo Przyrodniczo – Historyczne „Orlik”. W ramach projektu zaplanowano zakup i wywieszenie 42 półotwartych skrzynek lęgowych dla tych ptaków.

Pustułka jest niewielkim sokołem, wielkością zbliżonym do gołębia. Ma smukłą sylwetkę, wąskie skrzydła i długi ogon. Uszatka jest średniej wielkości sową z pękami piór na głowie, imitującymi uszy. Obydwa są pod ścisłą ochroną i są bardzo pożytecznymi ptakami. Żywią się głównie gryzoniami, a w ciągu doby w sezonie lęgowym, jedna para pustułek lub uszatek łapie kilkanaście norników i myszy polnych.

Projekt, który realizuje Towarzystwo „Orlik”  jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.