Gminy Stanin i Wola Mysłowska to kolejne samorządy z powiatu łukowskiego, które otrzymają dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektów dotyczących udzielenia wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

Na działanie pod nazwą „Kształcenie ogólne” złożone zostały 73 wnioski, których całkowita wartość wyniosła ponad 21,4 mln zł. Ocenę pozytywną uzyskały 53 projekty
o wartości ponad 14,8 mln zł i łącznej kwocie dofinansowania blisko 13,3 mln zł – w tym dofinansowanie ze środków EFS+ w wysokości ponad 12,6 mln zł. Projekty te zostały finalnie wybrane do dofinansowania.

Pieniądze, które otrzymały gmina Stanin i gmina Wola Mysłowska zostaną przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne oraz na zajęcia sportowe.