Samorządy z terenu powiatu łukowskiego otrzymały dofinansowanie w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Najwięcej, bo aż 15 mln zł na trzy zadania otrzymało Starostwo Powiatowe.

W ósmej edycji Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych samorządy mogły złożyć trzy wnioski. Wartość dofinansowania pierwszego wniosku nie mógł przekroczyć 2 mln zł, drugiego 8 mln zł, a trzeciego – 30 mln zł. Wniosek o limicie wartości dofinansowania 2 mln zł otrzymały wszystkie samorządy.

Aż 15 mln zł na trzy zadania otrzymało Starostwo Powiatowe. Natomiast miasto Łuków otrzymało tylko 2 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach scalonych u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej.

Bezzwrotne dofinansowanie projektów inwestycyjnych otrzymały:

Powiat Łukowski

Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim – 4 996 830 zł

Przebudowa i modernizacja odcinków wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu łukowskiego – 8 098 750 zł

Przebudowa drogi powiatowej Al. Wojska Polskiego w Łukowie – 1 900 000 zł

Gmina Adamów

Budowa i wyposażenie budynku przedszkola w Adamowie – 7 900 000 zł

Modernizacja sieci dróg na terenie wsi Adamów, Władysławów i Sobiska – 1 000 000 zł

Gmina Krzywda

Energia odnawialna w Gminie Krzywda etap I – 2 000 000 zł

Gmina Łuków

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przez Zespołach Szkół w Czerśli i Zalesiu – 1 800 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap IV – 7 600 000 zł

Miasto Łuków

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków – 2 000 000 zł

Gmina Serokomla

Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Serokomla – 7 850 000 zł

Gmina Stanin

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Stanin – 5 980 000 zł

Rewitalizacja obszarów i budynków zdegradowanych na terenie Gminy Stanin – 1 999 900 zł

Gmina Stoczek Łukowski

Modernizacja obiektów oświatowych Gminy Stoczek Łukowski – 1 955 000 zł

Miasto Stoczek Łukowski

Budowa parku sportu w m. Stoczek Łukowski – 1 980 000 zł

Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim – 6 000 000 zł

Gmina Trzebieszów 

Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebieszów – 1 900 000 zł

Gmina Wojcieszków

Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wojcieszków – 900 000 zł