Od 1 stycznia zamiast trzech miejscowości – Gręzówka, Nowa Gręzówka i Gręzówka-Kolonia w gminie Łuków – będzie jedna – Gręzówka. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodziło się na połączenie wymienionych wsi. Teraz natomiast gmina organizuje konsultacje nazw ulic.

Mieszkańcy wymienionych miejscowości, którzy chcą się wypowiedzieć w tej sprawie, mogą wyrazić swoje opinie, wypełniając ankietę, która jest dostępna w internecie, a w wersji papierowej można ją otrzymać w pokoju numer 36 Urzędu Gminy lub u sołtysa Gręzówki.

Ankietowani mają do wyboru prawie 20 propozycji. W połączonej Gręzówce mogą się pojawić ulice: Nowa, Pogodna, księdza Stanisława Brzóski, Sportowa, księży Sopyłów, Za Rzeką, księdza Feliksa Rokity, Dębowa, Bitwy pod Gręzówką czy Tadeusza Szenejki.

Konsultacje potrwają do końca października.

Po zakończeniu konsultacji ich wyniki będzie musiała zatwierdzić Rada Gminy, tak aby uchwała o połączeniu Gręzówek weszła w życie od Nowego Roku.

Wypełniony dokument można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Łuków bądź u sołtysa, albo skan przesłać mailem na adres: sekretariat@lukow.ug.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje – nazwy ulic Gręzówka”, lub wysłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.