W IV LO im. Jana Pawła II odbył się coroczny Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim udział 12 uczniów. Prezentowali poezję Wisławy Szymborskiej.

Szkolny Konkurs Recytatorski odbył się 3 października. Tematycznie nawiązywał do twórczości Wisławy Szymborskiej. Wybór tematu nie był przypadkowy. Rok 2023 został bowiem ustanowiony przez Senat Rokiem Noblistki, w związku z setną rocznicą jej urodzin.

Recytatorów oceniało jury w składzie: Zofia Kamola, Agnieszka Kopeć i Sylwia Gajda. Pierwsze miejsce
w Szkolnym Konkursie Recytatorskim zdobyła Julia Maros z klasy IB. Drugie miejsce – Kalina Adamczyk z klasy IIC, a trzecie – Jagoda Świerczewska z klasy IIIC.