Stoczek Łukowski znalazł się na liście samorządów, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 – 2027. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację projektów dotyczących udzielenia wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

Na działanie pod nazwą „Kształcenie ogólne” złożone zostały 73 wnioski, których całkowita wartość wyniosła ponad 21,4 mln zł. Ocenę pozytywną uzyskały 53 projekty o wartości ponad 14,8 mln zł i łącznej kwocie dofinansowania blisko 13,3 mln zł – w tym dofinansowanie ze środków EFS+ w wysokości ponad 12,6 mln zł. Projekty te zostały finalnie wybrane do dofinansowania.

Pieniądze, które otrzymał m.in. Stoczek Łukowski, zostaną przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin, które trzeba wspomagać przede wszystkim materialnie. Będą to też zajęcia z różnych dyscyplin sportowych.