Miasto Łuków włączyło się do ogólnopolskiej akcji profrekwencyjnej #NieŚpijBoCięPrzegłosują. Ma ona na celu zachęcenie mieszkańców do udziału w wyborach parlamentarnych, które odbędą się już 15 października.

W ramach akcji na terenie Łukowa pojawiły się m.in. informacje i plakaty z treściami zachęcającymi do oddania głosu na swoich reprezentantów. W ramach akcji burmistrz Piotr Płudowski organizuje również debatę łukowskich kandydatów do Sejmu, która odbędzie się dziś, 5 października o godzinie 18.00 w sali widowiskowej ŁOK.

Organizatorzy kampanii #NieŚpijBoCięPrzegłosują mają ambitny cel. Chcą pobić rekord frekwencji w wyborach parlamentarnych. Ten pochodzi jeszcze z 1989 roku i wynosi 62,70%. Dotychczas nie udało się go pobić. Ostatnie wybory do Sejmu i Senatu z 2019 roku zakończyły się frekwencją na poziomie 61,74%.

Hasło „Nie śpij, bo Cię przegłosują” nawiązuje do wyborów, które 4 czerwca 1989 roku zmieniły bieg historii Polski, a w konsekwencji również innych krajów oddzielonych od wolnego świata żelazną kurtyną. Kampania profrekrewencyjna odnosząca się do powyższego hasła, została stworzona w Gdańsku, a dołączyły do niej miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich, a także Związek Miast Polskich, którego Łuków jest członkiem oraz Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP.