Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka, jako spadkobierczyni łukowskiego Liceum Medycznego, obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia. Ta okrągła rocznica powstania w Łukowie szkoły medycznej będzie okazją do spotkania, które zaplanowano na piątek,
20 października.

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie powstała na bazie Liceum Medycznego otwartego w 1963 roku. W czerwcu 1989 roku wojewoda siedlecki utworzył Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Łukowie. W 2017 roku, po reformie edukacji, przekształcono studium w szkołę policealną. Jej dyrektorem od roku 2011 jest Anna Sołtyszewska.

Obchody jubileuszu 60-lecia powstania w Łukowie szkoły medycznej odbędą się w piątek 20 października. Uroczystość odbędzie się w sali widowiskowej ŁOK. Początek godzina 11.00.