Gmina Łuków została laureatem „Rankingu Eko Gmin”, opracowanego przez Kurier Lubelski, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Jak mówi Samorządowej Agencji Informacyjnej wójt Mariusz Osiak sukces w tym rankingu to niewątpliwe efekt ostatnich inwestycji w rozbudowę gospodarki ściekowej. Tylko w ciągu roku na ten cel gmina wydała blisko 22 mln zł. powstało 55 kilometrów kanalizacji sanitarnej oraz nowa oczyszczalnia w Gołaszynie.

Kandydaci do tytułu „EKO Lidera 2023” byli oceniani pod względem ochrony powietrza i klimatu, ochrony zasobów wodnych i gospodarowania odpadami.