Kwietne łąki, jabłonie, wiśnie i śliwy ozdobne, a także graby, jesiony, lipy zostaną zasadzone w przyszłym roku w Łukowie. Tak zadecydowali mieszkańcy podczas głosowania w trzeciej edycji Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Tegoroczny zwycięski projekt „Zielony Łuków – dbajmy o miejską zieleń” zdobył 373 głosy. Pomysł zazielenienia Łukowa będzie kosztował około 200 tys. zł. Zostaną zakupione krzewy oraz drzewa wraz z systemem nawadniającym i stabilizującym oraz wymianą gruntu, kwitnących wczesną wiosną. Sugerowane drzewa to m.in. jabłonie ozdobne, wiśnie ozdobne, śliwy ozdobne, robinie akacjowe, a także rodzime gatunki, takie jak: graby, jesiony, wiązy, lipy, głogi, buki. Proponowane lokalizacje: m.in. park miejski, ul. Zdanowskiego, Dmocha, Dworcowa, Konstytucji Trzeciego Maja, Siedlecka, Partyzantów, Spokojna, Kresów Wschodnich i Wileńska.

Ponadto planowany jest zakup nasion na trzy wieloletnie łąki kwietne: przy ul. Parkowej, przy bulwarze nad Krzną i nad zalewem Zimna Woda.

W planach jest też zakup donic i kwietników do umieszczenia na działkach miejskich oraz zakup rabat bylinowych, sadzonek kwiatów (np. tulipanów) do zasadzenia m.in. na ul. Lewickiego, Placu Narutowicza i w parku.

W głosowaniu wzięło udział 1023 mieszkańców, którzy oddali 1007 ważnych głosów. 98% wszystkich oddano przez Internet. Chętniej głosowały kobiety (58%), a najliczniejszą grupą wiekową były osoby w wieku 36 – 49 lat.

Liczba głosów na wszystkie zgłoszone i dopuszczone do głosowania projekty w ramach trzeciej edycji Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego przedstawia się następująco:

Zielony Łuków – dbajmy o miejską zieleń (373 głosy, 37,04%)

Bezpieczne przejście do bulwaru nad Krzną i ogródków działkowych (237 głosów, 23,54%)

Zakup i montaż dmuchanego parku wodnego na zalewie Zimna Woda (213 głosów, 21,15%)

Ścieżka edukacyjna do nauki jazdy i prowadzenia wózka inwalidzkiego (94 głosy, 9,33%)

EkoSłupki sygnalizujące jakość powietrza w Łukowie (54 głosy, 5,36%)

Instalacja stołów do tenisa stołowego 36 głosów (3,57%)

Teraz zwycięski projekt Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok zostanie zapisany w najbliższym projekcie uchwały budżetowej i będzie rozpatrywany przez radnych na sesji budżetowej.