Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa organizuje konkurs plastyczny, którego uczestnicy będą mieli za zadanie narysować „Papcia Chmiela”. Celem wspólnej zabawy jest promowanie Henryka Jerzego Chmielewskiego, autora serii komiksów pt. „Tytus, Romek i A’Tomek”, z okazji ustanowienia przez Radę Miasta roku 2023 – Rokiem „Papcia Chmiela”.

Osoby, które wezmą udział w konkursie będą musiały wykonać pracę plastyczną, na której przedstawiona zostanie postać Henryka Jerzego Chmielewskiego bądź inne postacie z jego komiksów. Technika wykonania pracy jest dowolna i zależy wyłącznie od wyobraźni młodych twórców. Rysunki, wycinanki, bądź prace malowane farbami, flamastrami czy wykonane w zupełnie innej technice należy złożyć osobiście lub drogą pocztową do piątku 30 października do godziny 15.30 w Referacie Promocji Urzędu Miasta.

Konkursowi patronuje burmistrz Piotr Płudowski.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie dostępnym na stronie stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa.