W Lublinie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy z nazwą „Most im. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego”. Budowa mostu w ciągu ul. Żeglarskiej była ostatnim elementem projektu unijnego „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LO”, w ramach RPO WL 2014-2020. Decyzja o tym, że przeprawa będzie nosić imię Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego zapadła na kwietniowej sesji Rady Miasta Lublin.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. dziękczynną oraz za duszę śp. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, za Miasto, Województwo i Ojczyznę. Następnie odsłonięto i poświęcono tablicę z nazwą mostu.

Przypomnijmy, że Ryszard Kaczorowski jest Honorowym Obywatelem Łukowa i wraz z małżonką kilkukrotnie przebywał w naszym mieście. Był ostatnim prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. 22 grudnia 1990 złożył urząd na ręce prezydenta RP Lecha Wałęsy, nowo wybranego w pierwszych, od zakończenia II wojny światowej, wolnych wyborach w kraju.