W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się gala finałowa konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności „Nasz Sołtys”. Wyróżnienie w kategorii kobiet otrzymała Teresa Mućka, sołtys miejscowości Siedliska w gm. Wojcieszków.

Konkurs został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: oddzielnie dla Pań pełniących funkcję sołtysa oraz dla Panów. Celem konkursu było wyłonienie najbardziej aktywnego lidera społeczności lokalnej w województwie lubelskim oraz zachęcenie do zaangażowania w inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw, a także promowanie działalności sołtysów na rzecz mieszkańców Lubelszczyzny.

Podczas oceny zgłoszeń brano pod uwagę takie aspekty działalności jak wpływ podjętych zadań na integrację społeczności lokalnej, działalność społeczną i jej materialne rezultaty, takie jak poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków funduszu sołeckiego lub projekty inwestycyjne. Istotne z punktu widzenia osiągnięć kandydata do tytułu „Nasz Sołtys” były także współpraca z samorządem gminnym, dalsze plany związane z działalnością sołectwa, aktywna reprezentacja gminy i swojego regionu oraz udział w konkursach obrazujących osiągnięcia.

Lista laureatów konkursu „Nasz Sołtys”

w kategorii Panie

I miejsce – Ewa Sysiak, Serniki (gm. Serniki, pow. lubartowski)

II miejsce – Agnieszka Grabowska, Zezulin Drugi (gm. Ludwin, pow. łęczyński)

III miejsce – Lucyna Gontarz, Masłomęcz (gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski)

Wyróżnienie – Renata Pawlak, Elizówka (gm. Niemce, pow. lubelski)

Wyróżnienie – Teresa Mućka, Siedliska ( gm. Wojcieszków, pow. łukowski)

Wyróżnienie – Teresa Jasińska, Jacków (gm. Mełgiew, pow. świdnicki)

Lista laureatów konkursu „Nasz Sołtys”

w kategorii Panowie

I miejsce – Tomasz Bieniek, Żerocin (gm. Drelów, pow. bialski)

II miejsce – Stanisław Szałajko, Ryki (gm. Ryki, pow. rycki)

III miejsce – Piotr Błaszczak, Majdan Brzezicki (gm. Piaski, pow. świdnicki)

Wyróżnienie –  Tomasz Połeć, Częstoborowice (gm. Rybczewice, pow. świdnicki)

Wyróżnienie – Ryszard Rybczyński, Parchatka (gm. Kazimierz Dolny, pow. puławski)

Wyróżnienie – Krzysztof Kowalik, Olchowiec (gm. Gorzków, pow. krasnostawski)

Kandydatów do tytułu „Nasz Sołtys” mogli zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz powiaty. Kandydatem mógł zostać sołtys z województwa lubelskiego, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały poprzedni, tj. 2022 rok.