Harcmistrz Zdzisław Dudziński dołączył do grona osób wyróżnionych Odznaką Honorową za Zasługi dla Łukowa. Wręczenie wyróżnienia wieloletniemu komendantowi łukowskiego Hufca ZHP odbyło się 4 września, podczas konferencji „Wierni Ideałom”.

Zdzisław Dudziński swoje życie zawodowe związał z PKS w Łukowie. W miejscu tym oprócz zwykłych obowiązków służbowych organizował coroczne wycieczki dla młodzieży, na które pozyskiwał sponsorów. Angażował się organizację uroczystości i świąt państwowych oraz przygotowywanie wystaw tematycznych w Muzeum Regionalnym w Łukowie. Działał w Polskim Związku Pszczelarskim, współorganizując m.in. coroczne Święto Miodów Ziemi Łukowskiej.

Wyróżniony to jednak przede wszystkim wieloletni działacz Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1984 r. jest instruktorem w organizacji, obecnie legitymuje się stopniem harcmistrza. Przez wiele lat działał i działa w Hufcu ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej jako kwatermistrz, członek komisji rewizyjnej, skarbnik, a w latach 2007-2015 Komendant Hufca. Funkcję tą objął w momencie kryzysu organizacji, co pozwoliło na przetrwanie struktur harcerskich na Ziemi Łukowskiej.

Mając na uwadze powyższe dokonania, Rada Miasta na wniosek Hufca ZHP Łuków nadała harcmistrzowi Zdzisławowi Dudzińskiemu Odznakę Honorową za Zasługi dla Łukowa. Jej wręczenie odbyło się podczas konferencji „Wierni Ideałom” organizowanej przez Hufiec ZHP w Łukowie oraz Chorągiew Lubelską ZHP. Wyróżnienie hm. Zdzisławowi Dudzińskiemu wręczyli burmistrz Piotr Płudowski, przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Okliński oraz wiceprzewodnicząca Urszula Chruściel.

2612