Już po raz trzeci mieszkańcy Łukowa będą mogli zadecydować na co wydać część miejskich pieniędzy.
7 sierpnia rusza trzecia edycja Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego – tym razem z realizacją zadań planowaną w roku 2024.

Proces składania wniosków oraz głosowania będą odbywać się na stronie internetowej https://lukow.budzet-obywatelski.org. Propozycje wniosków będzie można składać też w wersji papierowej w Urzędzie Miasta. Projekt może złożyć mieszkaniec miasta w wieku minimum 16 lat. Do wniosku musi być dołączona lista poparcia minimum 20 osób.

Składanie wniosków z propozycjami projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano od 7 do 18 sierpnia, natomiast głosowanie będzie odbywać się od 11 do 24 września.

  W ramach Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania będzie kwota 300 tys. zł.