W najbliższy wtorek 1 sierpnia o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Łukowie odbędzie się spotkanie dla mieszkańców ulicy Królik.  Będą mieli oni możliwość poznania harmonogramu prac drogowych, które mają się tam wkrótce rozpocząć.

Spotkanie organizuje burmistrz Piotr Płudowski. Zaproszeni na nie zostali przedstawiciele wykonawcy, czyli firmy PRID oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego jako instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie procedury odszkodowawczej za przejęte pod budowę ulicy grunty.

W ramach zadania pod nazwą „Budowa ulicy Królik” zaplanowano także rozbiórkę istniejącej i budowę nowej sieci gazowej, budowę sieci wodociągowej, teletechnicznej oraz energetycznej. Wartość prac to 10,2 mln zł. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja ma być gotowa we wrześniu 2024 roku.