Blisko 300 tys. zł dofinansowania chcą pozyskać władze gminy Stanin na organizację zajęć dla uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę. Pieniądze mają pochodzić z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W kwietniu tego roku władze gminy Stanin złożyły wniosek do programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Chcą pozyskać blisko 300 tys. zł dofinansowania na organizację zajęć z rozwijania umiejętności matematycznych, wielojęzyczności i języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych. Wniosek złożony przez władze gminy Stanin uzyskał właśnie wstępną pozytywną ocenę i został skierowany do negocjacji.

Wyniki konkursu, w którym do podziału jest w sumie 20 mln zł maja być ogłoszone w październiku.

Dofinansowanie z funduszy unijnych o jakie ubiega się gmina Stanin to blisko 299 tys. zł. Całkowita wartość projektu to 332 tys. zł.