Radny wojewódzki Ryszard Szczygieł poinformował nas o przeprowadzeniu przez lubelski oddział GDDKiA przetargu na wybór firmy, która ma zająć się opracowaniem projektu budowy chodnika i drogi pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Łapiguz w Łukowie.

Firma, z która GDDKiA podpisze umowę, będzie miała za zadanie opracować projekt budowy chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Strzelniczą (po prawej stronie od centrum miasta), a następnie drogi pieszo – rowerowej, która ma się kończyć na granicy miasta i gminy Łuków. W tym miejscu droga ta ma przechodzić na lewą stronę ul. Łapiguz i połączyć się z chodnikiem w Sięciaszce.

Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Tańsza oferta jest droższa o 80 tys. od kwoty zaplanowanej na to zadanie. Ale zdaniem radnego Ryszarda Szczygła, dyrektor lubelskiego oddziału Mirosław Czech zgodzi się na dołożenie brakującej sumy i przetarg zostanie rozstrzygnięty.