Blisko 8 mln zł trafi do sześciu samorządów z terenu powiatu łukowskiego. To pieniądze przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów dróg gminnych i powiatowych.

Dofinansowanie na remonty dróg otrzymały: Starostwo Powiatowe, miasta Łuków i Stoczek Łukowski oraz gminy Stanin, Wojcieszków i Łuków. Te sześć samorządów przeprowadzi w sumie 10 inwestycji.

Powiat łukowski wyremontuje dwa odcinki dróg na terenie gmin Łuków i Stoczek Łukowski. Władze Łukowa będą miały pieniądze na remont ulic Wilczyńskiego i Kryńskiego. Po dwie inwestycje remontowe przeprowadzą też gminy Stanin i Wojcieszków. Natomiast gmina Łuków i Stoczek Łukowski zrealizują po jednej inwestycji.

Samorządy z terenu powiatu łukowskiego otrzymały pieniądze z RFRD na realizację następujących inwestycji:

powiat łukowski – remont drogi powiatowej Suleje – Role – Wólka Świątkowa, wartość zadania: 5 901 883,35, dofinansowanie: 3 541 130,01

powiat łukowski – remont drogi powiatowej odcinek Kamionka – Guzówka, wartość zadania: 841 983,94, dofinansowanie: 505 190,36

gmina Stanin – remont drogi gminnej w miejscowości Niedźwiadka, wartość zadania: 360 030,74, dofinansowanie: 180 015,37

gmina Stanin – remont drogi gminnej Zagoździe – Kolonia Lipniak, wartość zadania: 845 246,48, dofinansowanie: 422 623,24

miasto Łuków – remont ul. Wilczyńskiego, wartość zadania: 1 327 319,16, dofinansowanie: 663 659,58

miasto Łuków – remont ul. Kryńskiego, wartość zadania: 1 233 253,04, dofinansowanie: 616 626,52

gmina Wojcieszków – remont drogi gminnej w miejscowościach Wola Bystrzycka i Ciężkie, wartość zadania: 1 035 070,89, dofinansowanie: 517 535,44

gmina Wojcieszków – remont drogi gminnej w miejscowościach Wojcieszków i Wola Bobrowa, wartość zadania: 1 078 347,29, dofinansowanie: 539 173,64

miasto Stoczek Łukowski – remont drogi gminnej ul. Nowoprojektowana, wartość zadania: 1 202 505,49, dofinansowanie: 601 252,74

gmina Łuków – remont drogi gminnej Jeziory – Gołąbki, wartość zadania: 696 635,24, dofinansowanie: 348 317,62