W lipcu odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Klubu Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności klubu, członkowie jednogłośnie na prezesa wybrali po raz kolejny Roberta Dołęgę. Do zarządu Klubu Olimpijczyka weszli ponadto Daniel Górski – wiceprezes, Paulina Araj – sekretarz, Wojciech Bondarczuk – członek Zarządu, Julia Linkiewicz – członek Zarządu.

Olimpijczyk posiada licencję Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów i ma 18 licencjonowanych zawodniczek i zawodników. W latach 2019-2023 zawodnicy Klubu wywalczyli 13 medali mistrzostw Polski oraz jeden mistrzostw Europy.

Medale zdobywali: Julia Linkiewicz-4, Andżelika Młynarczyk- 5, Błażej Borkowski-2, Łukasz Ławecki- 2, Łukasz Boncik-1.

„Mijająca kadencja to duży rozwój Klubu pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. W 2019 budżet klubu wynosił 30 500 zł, w 2020- 22 150 zł, w 2021- 44 500 zł, w 2022- 60 590 zł. Wyżej wymienione kwoty były możliwe dzięki dotacji z Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz od sponsorów i z grantów” – podkreśla prezes Robert Dołęga

Dzięki tym środkom Zarząd Klubu mógł opłacić wynajem siłowni, zakupić sprzęt sportowy
i zabezpieczyć środki finansowe na wyjazdy na zawody, wyżywienie i dojazd na imprezy. W ciągu 4 lat działalności Klub organizował kilka imprez na miejscu. Co roku Memoriał Janusza Kowalczyka, Drużynowe Mistrzostwa Polski (liga), czy Otwarte Mistrzostwa LZS połączone z Mistrzostwami Województwa Juniorów.

Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej formalnie rozpoczął swoją działalność 15 stycznia 2015 roku.
Prezesem został Robert Dołęga, a członkami Zarządu Marta Chruściel, Jacek Kęzik, Paweł Głowacki i Janusz Lisiewski.

Jako cel główny Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej obrał sobie przede wszystkim propagowanie i krzewienie idei oraz kultury olimpijskiej zgodnie z tradycją polskiego ruchu olimpijskiego, upowszechnianie wartości i zasad olimpizmu i popularyzowanie wybitnych zawodników, trenerów i działaczy oraz osiągnięć sportowych i szkoleniowych, a także wspieranie inicjatyw służących edukacji olimpijskiej i przygotowujących dzieci i młodzież do czynnego uprawiania sportu, organizacja imprez sportowych oraz podejmowanie działań służących kształtowaniu świadomości o społecznej roli sportu i promowaniu sportowego stylu życia i wspieranie rozwoju kultury i sztuki o tematyce olimpijskiej.

Uroczyste rozpoczęcie działalności miało miejsce w hali sportowej im. Janusza Kowalczyka przy Gimnazjum nr 2 w Łukowie podczas VII Memoriału Janusza Kowalczyka w dn. 28 lutego 2015 r. Pan Marian Sypniewski, Delegat Polskiego Komitetu Olimpijskiego wręczył przedstawicielowi Klubu flagę olimpijską i gadżety o tematyce sportowej.