17 lipca przy rondzie w Konorzatce w gminie Adamów odbył się uroczysty odbiór po przebudowie i modernizacji drogi powiatowej nr 1360L na odcinku Hordzież, Czarna, Konorzatka, Wola Gułowska, Budziska.

Wykonana przez Powiat Łukowski w latach 2022 – 2023 inwestycja obejmowała przebudowę trzech dróg powiatowych na odcinkach Hordzież – Wola Gułowska, Wola Gułowska – Dąbrówka oraz Dąbrówka – Krzówka.

W ramach zrealizowanego projektu zostało przebudowanych ponad 12,5 km dróg powiatowych w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy, poprawy równości nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres inwestycji obejmował także przebudowę istniejącego skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Konorzatka, na skrzyżowanie typu rondo. Wykonanie tych robót wpłynęło na zwiększenie komfortu podróżowania i poprawę dostępności do ośrodków  gospodarczych i usług publicznych w gminach Adamów i Serokomla, oraz zabytkowych obiektów sakralnych w miejscowości Wola Gułowska.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 17 milionów złotych. W kwocie tej znalazło się 9 milionów złotych dofinansowania pozyskanego przez władze powiatu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała część została sfinansowana wspólnie przez samorządy Powiatu, Gminy Adamów i Gminy Serokomla.