6 sierpnia w Łukowie odbędzie się impreza integracyjna Bądźmy Razem pamięci Jana Wrzoska.

O godzinie 10:30 odprawiona zostanie msza święta w łukowskiej kolegiacie. Następnie uczestnicy festynu przejdą na boiska przy OSiR, gdzie rozpocznie się piknik integracyjny. Zaplanowano m.in. zawody nordic walking, gry i zabawy sportowe, zabawy taneczne z wodzirejem oraz inne atrakcje.

Zgłoszenia osób niepełnosprawnych oraz opiekunów przyjmowane są do 20 lipca w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Jan Wrzosek był inicjatorem wielu spotkań integracyjnych, był przewodniczący Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych o/Łuków oraz jednym z pomysłodawców festynu Bądźmy Razem. Ponadto przez wiele lat pełnił funkcję radnego Rady Miasta Łukowa. Był też inicjatorem wielu działań aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych. Jan Wrzosek zmarł w październiku ubiegłego roku. Miał 89 lat.