Władze Stoczka Łukowskiego przy współpracy z Fundacją Zapomniane rozpoczęły renowację cmentarza żydowskiego, który znajduje się w lesie na południe od miasta przy ul. Gen. Dwernickiego 60. W czwartek 13 lipca odbyły się uroczystości upamiętniające pobyt Żydów w Stoczku. Na cmentarzu odsłonięto również pamiątkowy obelisk.

W uroczystościach wziął udział m.in. Yacov Livne – Ambasador Izraela w Polsce. Obecni byli również samorządowcy, przedstawiciele firmy Bezeg oraz fundacji Zapomniane oraz mieszkańcy Stoczka Łukowskiego.

Po okolicznościowych przemówieniach odsłonięto obelisk, złożono wieńce, kwiaty oraz kamienie przywiezione z Ziemi Świętej. Na zakończenie odmówiono ekumeniczne modlitwy oraz oznakowano drzewa na cmentarzu małymi drewnianymi tabliczkami z napisami „tu spoczywa”.