10 lipca br. w Celinach odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanych dróg powiatowych. W uroczystości udział wzięli m.in. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Senator RP Stanisław Gogacz, posłowie na Sejm Sławomir Skwarek i Krzysztof Głuchowski oraz samorządowcy i mieszkańcy Celin.

Przebudowa dróg powiatowych pomiędzy Łukowem, Krynką, Celinami aż do granic powiatu łukowskiego była realizowana przy 60% współudziale finansowym państwowego funduszu celowego, otrzymanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 20% wkładzie finansowym Powiatu Łukowskiego oraz 20% wkładzie finansowym Gminy Łuków i Gminy Trzebieszów. Zrealizowana dzięki współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę blisko 12 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia zostało przebudowanych łącznie 15 km odcinków dróg powiatowych w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.