Członkowie Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie wybrali nową Radę Nadzorczą. Wyboru dokonano podczas trzech części Walnego Zgromadzenia. Nowo wybrana 15-osobowa rada zbierze się po raz pierwszy we wtorek 11 lipca.

Walne Zgromadzenie Członków Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywało się 27, 28 i 29 czerwca. jednym z punktów obrad był wybór nowego składu Rady Nadzorczej. Kandydowało 34 osoby. Podczas częściowych Walnych Zgromadzeń oddano w sumie 900 głosów. To rekordowy wynik. Nigdy jeszcze tyle osób nie wzięło udziału w głosowaniu na członków Rady Nadzorczej.

W wyniku głosowania do Rady Nadzorczej wybrani zostali:

Siurek Waldemar (586 głosów)

Zdrojewski Andrzej (485)

Dejryng – Pogonowska Elżbieta (466)

Mościcka Magdalena (459),

Kąkol Maria (444),

Biaduń Tadeusz (439),

Rzymowski Sławomir (435),

Matejek Wiesław (420),

Puch Stanisław (416),

Wierzchowski Leszek (414)

Kot Edward (413),

Małkiński Sławomir (396),

Kopiejek Tadeusz (391),

Klink Tomasz (386),

Dołężka Stefan (385),

Najwięcej głosów otrzymali Waldemar Siurek – 586 i Andrzej Zdrojewski – 485 osób. Najmniej głosów: Zdzisław Skrzynecki – 93 i Jan Izdebski – 63.

Podczas głosowania oddano w sumie 900 głosów. 17 z nich było nieważnych. 873 były ważne. Wyniki wyborów ogłoszono oficjalnie popołudniu 6 lipca. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej odbędzie się 11 lipca.