Mieszkańcy Turzych Rogów i Strzyżewa, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz powiatu łukowskiego i gminy Łuków spotkali się 3 lipca na oficjalnym otwarciu nowego ronda. Powstało ono w Turzych Rogach, na skrzyżowaniu dróg powiatowej i gminnej.

Nowe rondo w Turzych Rogach zostało wybudowane w ramach zadania obejmującego przebudowę dwóch dróg powiatowych na odcinkach Turze Rogi – Strzyżew – Zarzecz Łukowski – granica powiatu oraz Zarzecz Łukowski – Kownatki, o łącznej długości ponad 9,5 km . Inwestorem był powiat łukowski. Koszt zadania wyniósł blisko 10 mln zł. 60 procent tej kwoty pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała część została sfinansowana po połowie przez powiat i gminę Łuków.

W ramach zrealizowanego zadania wykonano poszerzenie jezdni, ulepszono pobocza oraz poprawiono równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni. Zakres zadania obejmował także przebudowę istniejącego w Turzych Rogach zwykłego skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną na skrzyżowanie typu rondo.

Prace budowlane wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie, przy udziale lokalnych podwykonawców.