Biskup siedlecki Kazimierz Gurda zdecydował o zmianach personalnych wśród duchowieństwa w diecezji siedleckiej. Wejdą one w życie z dniem 1 lipca. Do zmian dojdzie m.in. w dwóch łukowskich parafiach: NMP Matki Kościoła oraz Przemienienia Pańskiego.

Z parafii NMP Matki Kościoła odchodzi ksiądz Paweł Pajdosz. Nowym miejscem jego pracy będzie parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim. Na jego miejsce zaś, do pracy w łukowskiej parafii, skierowany został ksiądz Paweł Konieczny, dotychczasowy wikariusz parafii w Miastkowie Kościelnym.

Do zmiany dojdzie też w parafii Przemienienia Pańskiego. Ksiądz Arkadiusz Śledź otrzymał roczny urlop zdrowotny. Na jego miejsce przychodzi ksiądz Remigiusz Niewęgłowski z parafii Piusa V w Dęblinie.

Pozostałe zmiany w parafiach diecezji siedleckiej, znajdujących się na terenie powiatu łukowskiego:

Ks. kan. dr Adam Kulik – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Anny w Jeleńcu i mianowany proboszczem parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej.

Ks. mgr Adam Daniluk – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Augustyna w Różance i mianowany proboszczem parafii pw. św. Anny w Jeleńcu.

Ks. mgr Zenon Bodziak – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wojcieszkowie i mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Malowej Górze.

Ks. mgr Adrian Gendek – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny i św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei.

Ks. mgr Grzegorz Lisiecki – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Wilczyskach i mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starym Opolu.

Ks. mgr Arkadiusz Markowski – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim i mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wojcieszkowie.

Ks. mgr Szczepan Skorupski – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei i mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Parysowie.

Ks. mgr Dariusz Wójcik – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie i mianowany wikariuszem parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Wilczyskach.