Radni przerwali obrady sesji Rady Miast

Po raz czwarty burmistrz Piotr Płudowski nie otrzymał wotum zaufania od Rady Miasta. Otrzymał natomiast absolutorium za wykonanie budżetu za 2022 rok. Sesja, na której podejmowano te decyzje rozpoczęła się dziś, 22 czerwca o godzinie 10.00. Obrad nie dokończono, gdyż po kilku godzinach obrad, na sali pozostało mniej niż połowa radnych.

22 czerwca odbywała się sesja Rady Miasta, podczas której po raz piąty burmistrz Piotr Płudowski przedstawił raport o stanie miasta. Mówił o tym, co działo się w Łukowie na przestrzeni 2022 roku. Po wystąpieniu burmistrza odbyła się dyskusja zakończona głosowaniem w sprawie udzielenia mu wotum zaufania. Za przyjęciem tej uchwały było 6 radnych, 9 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Tym samym, już po raz czwarty w tej kadencji, burmistrz Płudowski nie otrzymał od radnych wotum zaufania.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium za wykonywania ubiegłorocznego budżetu. W tym przypadku 12 radnych było za, przeciw 3, a 2 ponownie wstrzymało się od głosu.

Dyskusja nad raportem i nad analizą finansów miasta trwała długo. Kolejne punkty również były długo omawiane przez radnych. Po godzinie 16.00 na sali obrad pozostało 14 radnych, a w porządku obrad było jeszcze 20 punktów. Po omówieniu punktu trzynastego radny Ireneusz Goławski zgłosił wniosek o przerwę w obradach do poniedziałku 26 czerwca do godziny 10.00. Wniosek radnego nie uzyskał większości. Za było 6 radnych, 7 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Prowadzący obrady wiceprzewodniczący Przemysław Suchodolski chciał kontynuować sesję, ale wówczas pięciu radnych opuściło salę. Kiedy wyszli, na sali postało 9 radnych, czyli o dwóch za mało aby móc podejmować prawomocne uchwały. W tej sytuacji wiceprzewodniczący Suchodolski musiał przerwać obrady. Będą one kontynuowane w poniedziałek 26 czerwca od godziny 10.00.