Gmina Łuków i Zespół Szkół w Gołaszynie zorganizowały wspólnie Gminny Festyn Rodzinny z Geologią. To cykliczne wydarzenie odbyło się w 18 czerwca na terenie ZS w Gołaszynie. Jego tematem przewodnim był amonit.      Swoje stoiska prezentowali m.in. Muzeum Regionalnew Łukowie, Gmina Łuków, pracownia artystyczna ,,Artyka”, Nadleśnictwo Łuków, klub seniora Teraz pora na seniora oraz Muzeum Broni. Strefę kreatywności przygotowali pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie.

Dopełnieniem geologicznego charakteru imprezy były liczne konkursy m. in. plastyczny pod hasłem ,,Łukowskie amonity”, na kostium dinozaura ,,Eko – Dinozaur”, z wiedzy o amonitach oraz walorów geologicznych i przyrodniczych Gminy Łuków. Ich zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Część artystyczną przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół w Gołaszynie. Można było wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych, grach i zabawach.