Już po raz dziewiąty w Urzędzie Gminy Łuków odbył się Dzień Edukacji Obywatelskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów uczniowskich wszystkich gminnych szkół.

Dzień Edukacji Obywatelskiej jest wydarzeniem cyklicznym, skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ma na celu zaznajamianie ich z kompetencjami obywatelskimi. W każdym roku inny jest temat spotkania. W latach poprzednich tematy dotyczyły m.in. samorządu i stanowienia prawa na najniższym szczeblu, organizacji pozarządowych, wolontariatu, czy też edukacji medialnej. Temat tegorocznego spotkania, które odbyło się 7 czerwca,  brzmiał: „Aktywny obywatel. Dlaczego powinniśmy decydować wspólnie?”. Poprowadziła je trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej Klaudia Waryszak – Lubaś.

Celem warsztatów było pokazanie współdecydowania jako ważnego czynnika demokracji. Uczniowie poznali w jaki sposób obywatele mają wpływ na sprawy lokalne i globalne, a jego efektem było wspólne wypracowanie wizji szkoły przyszłości.

Podczas spotkania słowa skierował do uczniów zastępca wójta Wojciech Szczygieł, który jest inicjatorem organizacji  Dnia Edukacji Obywatelskiej w gminie Łuków. Dziękował im za pracę w samorządzie uczniowskim. Słowa podziękowania płynęły też w stronę nauczycieli, opiekunów samorządów uczniowskich.

W wydarzeniu wzięli także udział dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego Bogdan Wiącek i nauczyciele – opiekunowie uczniów. Dzień Edukacji Obywatelskiej zakończył się wręczeniem uczniom okolicznościowych pism.