W Łukowskim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty pt. „Praktyczne postępowanie w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia”. Spotkanie dla słuchaczy Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprowadziła Agnieszka Kołodziej ze Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. J. Korczaka w Łukowie. Nawiązywało do minionego wykładu o tej samej tematyce, który był wprowadzeniem teoretycznym w temat.

Podczas wydarzenia słuchacze mogli poćwiczyć na fantomach udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zadławień, zasłabnięć i omdleń. Nie zabrakło również ćwiczeń z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także z pozycji bocznej ustalonej w przypadku utraty nieprzytomności. Spotkanie było okazją do aktualizacji wiedzy oraz do wymiany doświadczeń.