Muzeum Regionalne w Łukowie wydało kolorowy katalog pt. ,,Miejsca Pamięci Powstania Styczniowego na Ziemi Łukowskiej” powstały w ramach projektu ,,Marzenia o Niepodległej Polsce – 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Łukowskiej”.

Katalog gromadzi i ukazuje znaki trwania pamięci o powstaniu na terenie Powiatu Łukowskiego (30 miejsc), wznoszone od najdawniejszych czasów aż do współczesności: od powstańczych mogił, zachowanych na cmentarzach lub przy lokalnych drogach (są to zarazem najstarsze groby żołnierskie na naszych ziemiach, które przetrwały do dziś), poprzez pomniki stawiane w latach międzywojennych i na stulecie wybuchu powstania, aż po te powstające w ciągu ostatnich 30 lat. Każde z tych miejsc jest świadectwem, że danina krwi powstańców styczniowych nigdy nie została zapomniana, a zatem nie była daremna – pomimo że ich zryw zbrojny został przegrany i okupiony wysoką ceną. Stara zasada, że historię piszą zwycięzcy, w tym przypadku się nie sprawdziła.

Katalog można otrzymać w placówce, liczba egzemplarzy ograniczona. Zapraszamy do lektury!

Projekt został dofinansowany ze środków Biura Programu „Niepodległa” w ramach programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”, a jego głównym celem jest upamiętnienie 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowo-wyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy.