Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Łukowie zaprasza do udziału w XXII Powiatowym Konkursie Plastycznym „W świecie utworów Aleksandra Fredry”. Celem konkursu jest uczczenie 230. rocznicy urodzin oraz popularyzacja twórczości pisarza.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łukowskiego. Zadaniem uczestników jest wykonanie ilustracji do wybranego przez siebie utworu Aleksandra Fredry. Uczestnicy składają w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łukowie jedną pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką płaską – format A4, w terminie do 10czerwca 2023 r.