Po 33 latach pracy na stanowisku wiceprezesa Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Maria Sierociuk złożyła rezygnację. Odchodzi na emeryturę. Jej miejsce zajął właśnie Karol Goławski, który w spółdzielni pełnił dotychczas funkcję kierownika gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa ŁSM Maria Sierociuk złożyła w połowie kwietnia. Jej wniosek został przyjęty przez Radę Nadzorczą, która następnie powołała na to stanowisko Karola Goławskiego. Zmiana na stanowisku wiceprezesa nastąpiła oficjalnie 16 maja.

Tymczasem w spółdzielni trwają przygotowania do Walnego Zgromadzenia Członków, podczas którego zostanie m.in. wybrany nowy skład Rady Nadzorczej ŁSM. Walne zebranie ma odbyć się w czerwcu.