Straż Leśna odnalazła w lasach łukowskich zastrzelonego wilka. Zwierzę ze świeżą raną postrzałową leżało przykryte gałęziami. Poinformował nas o tym nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków Grzegorz Uss.

Do sprawy odnieśli się myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego 335 „Przyszłość” z Warszawy. Z kamera master TV byliśmy w ich leśniczówce, w obwodzie łowieckim 32.