Lokalna Grupa Działania „Razem ku Lepszej Przyszłości”, działająca na terenie powiatu łukowskiego, podpisała dziewięć umów w ramach projektu grantowego „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LGD RAZEM”. Granty, które otrzymało osiem organizacji pozarządowych z terenu LGD oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie, pozwolą sfinansować różnorodne działania skierowane do mieszkańców.

Umowy z LGD, opiewające w sumie na kwotę około 120 tys. zł, podpisały KGW Adamów, ULKS Dragon Wojcieszków, KGW Popławy – Rogale, Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków, Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Serokomla, KGW Radoryż Smolany, KGW Toczyska, KGW Ciechomin oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie.

Podmioty te będą teraz realizować różnorodne działania skierowane do mieszkańców. Organizowane będą m.in. warsztaty ekologiczne z tworzenia naturalnych kosmetyków na bazie ziół i kwiatów, warsztaty kulinarne dotyczące zdrowego odżywiania, warsztaty teatralne, wokalne i taneczne oraz „potupajki”, czyli międzypokoleniowe spotkania taneczne. Jedna z podpisanych umów dotyczy wydania publikacji pod tytułem „Łączy nas historia sportem pisana”, a kolejna – organizacji Gminnego Turnieju Szachowego.

Zadania są realizowane w ramach umowy na realizację projektu grantowego podpisanej z Województwem Lubelskim, współfinansowane ze środków EFRROW w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.