W Nadleśnictwie Łuków trwa wycinka drzew. Odbywa się ona na terenach tzw. lasów gospodarczych. Niektórzy są zaniepokojeni widokiem wycinanych drzew.więcej

Straż Leśna odnalazła w lasach łukowskich zastrzelonego wilka. Zwierzę ze świeżą raną postrzałową leżało przykryte gałęziami. Poinformował nas o tymwięcej