W siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, odbyło się uroczyste spotkanie z laureatami konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Jednym z nagrodzonych był Urząd Skarbowy w Łukowie, który otrzymał to wyróżnienie we wszystkich 20. edycjach konkursu.

W tegorocznej, jubileuszowej edycji, laur przyjazności otrzymały 64 urzędy skarbowe, w tym 4 z naszego województwa. Przedsiębiorcy oceniali jakość obsługi podatnika, łatwość komunikacji i kompetencje pracowników.

Wyróżnienia otrzymały: Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim, Urząd Skarbowy w Krasnymstawie, Urząd Skarbowy w Łukowie, Urząd Skarbowy we Włodawie.

Przypomnijmy, że wieloletnim organizatorem konkursu jest Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową. Przedsiębiorcy wypełniają ankiety, wybierając ich zdaniem najlepiej funkcjonujące urzędy skarbowe w kraju. W tym roku już po raz kolejny zrobili to za pomocą elektronicznych ankiet.

Celem konkursu jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta, upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach oraz tworzenie partnerskich relacji między  administracją skarbową i przedsiębiorcami. Tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” przysługuje zwycięskim urzędom przez rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu.

„Otrzymane wyróżnienie to wielka satysfakcja z tego powodu, że nasze starania są dostrzegane nie tylko przez przedsiębiorców ale też i pozostałe grupy klientów urzędów skarbowych. Nasza praca to wyższe standardy obsługi i budowa wzajemnego zaufania, które pozwala rozwijać się zarówno nam jak i przedsiębiorcom. Pracownicy urzędów skarbowych to twarz Krajowej Administracji Skarbowej. Sposób obsługi, który proponujemy i wprowadzamy służy lepszemu poznaniu potrzeb zgłaszanych przez klienta, a często i problemów, które stają na drodze przedsiębiorcy. Mamy świadomość, że wypełnione ankiety stanowią podsumowanie rocznej pracy Urzędów Skarbowych, którymi przyszło nam kierować. Niewątpliwie to bardzo ważna ocena załogi, a tym samym naszego profesjonalizmu, życzliwości i relacji” – podkreślała z-ca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Aneta Mierzwa

W imieniu wojewody lubelskiego, certyfikaty „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” wręczyła laureatom dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Agata Grula.