Gminny Ośródek Pomocy Społecznej w Staninie zorganizował spotkanie, podczas którego podsumowano dwuletnią działalność Klubu Seniora. W zajęciach oferowanych przez klub brało udział sto osób.

Działalność Klubu Seniora odbywała się w ramach projektu „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”, na realizację którego GOPS pozyskał dofinansowanie
w wysokości blisko 1 mln 300 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Klub działał w Staninie i w Sarnowie. Był czynny codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00. Projekt, w ramach którego działał klub, kończy się 30 kwietnia. Ale jak zapowiada Anna Ostrysz, kierownik GOPS oraz wójt gminy Krzysztof Kazana, klub będzie czynny nadal.