Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie informuje, że w dniach 24-30 kwietnia br. przypadają obchody Europejskiego Tygodnia Szczepień. Jest to akcja zainicjowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Tegoroczne hasło akcji brzmi: Zapobiegać, Ochraniać, Uodparniać. Celem wydarzenia jest zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat korzyści wynikających ze szczepień oraz ryzyka związanego ze spadkiem osób zaszczepionych. Inicjatywa ta jest realizowana i wspierana na poziomie krajowym i lokalnym przez państwa oraz organizacje międzynarodowe i pozarządowe, a także podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia.

W związku z pandemią COVID-19 zauważalny jest spadek wskaźników szczepień dzieci w wielu krajach, a w przypadku Ukrainy dostęp do szczepień jest utrudniony przez trwająca wojnę. Stad ważne jest podnoszenie świadomości na temat znaczenia szczepień ochronnych.