Gmina Łuków otrzyma z Unii Europejskiej dotację na poprawę gospodarki wodno – ściekowej. Wyremontuje stacje uzdatniania wody oraz wybuduje oczyszczalnię. Szacuje się, że realizacja planowanych inwestycji będzie kosztować 3 mln  200 tys. zł., z czego 3 mln zł to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pieniądze te mają być wykorzystane na modernizację czterech stacji uzdatniania wody, znajdujących się
w Gołaszynie, Gręzówce, Sięciaszce Drugiej i w Turzych Rogach oraz na budowę oczyszczalni przy Szkole Filialnej w Turzych Rogach. Na razie Urząd Marszałkowski w Lublinie, który dysponuje środkami z PROW ogłosił listę projektów, które zostały zaakceptowane do dofinansowania. Teraz gmina czeka na podpisanie umowy, potwierdzającej przyznanie dotacji, a potem ogłosi przetarg na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.