Miasto Łuków na razie nie otrzymało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulic Stankiewicza i Łukasiewicz. Powodem tego jest złożenie skargi przez mieszkańca ulicy Stankiewicza.

Jeden z mieszkańców ul. Stankiewicza złożył skargę do wojewody lubelskiego na wydane już pozwolenie na budowę ulic Łukasiewicz i Stankiewicza. Wojewoda postanowił tę sprawę wyjaśnić i zwrócił się odpowiednim pismem o wyjaśnienia do łukowskiego Starostwa Powiatowego, które wydało decyzję o pozwoleniu na budowę.

W tej sytuacji wojewoda nie podpisał jeszcze umowy z miastem na przekazanie 2 mln zł dofinansowania na budowę ulic Stankiewicza i Łukasiewicz. Inwestycja ta została wstrzymana.