Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy przebudowie ulicy Królik. To inwestycja, na która miasto pozyskało 5.5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Teraz nastąpi ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy inwestycji, której kosztorys wynosi ponad 9 mln zł.

W ramach tego zadania ulica Królik ma zostać poszerzona. Ma tam pojawić się nowe oświetlenie oraz mają zostać przebudowane sieci energetyczna i gazowa oraz kanalizacja deszczowa. Na koniec wykonane zostaną nowe chodniki i nawierzchnia. Inwestycja ma rozpocząć się w tym roku, a zakończyć w połowie 2024 roku.