Leśny Zespół Rekreacyjno – Edukacyjny „Amonit” w Klimkach w gminie Łuków będzie ponad dwa razy większy niż obecnie. Umowa z wykonawcą robót jest już podpisana. Rozbudowa powinna się zakończyć przed wakacjami, a pieniądze na ten cel będą pochodzić m.in. z UE.

Władze gminy Łuków aby móc rozbudować ten leśny plac zabaw  kupiły działkę o powierzchni ponad 50 arów. Powstanie dodatkowa ścieżka edukacyjna o długości prawie 400 metrów, kolejne figury zwierząt, w tym wilka, łosia, lisa, jelenia i bobra z tablicami informacyjnymi i elementy małej architektury. Całość będzie oświetlona i ogrodzona. Koszt prac to 420 tys. zł, z czego około 270 tys. zł będzie stanowić dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Razem ku lepszej przyszłości”.

Rozbudowa „Amonitu” potrwa trzy miesiące.