Łukowianin Maciej Radomyski wystąpił na koncercie laureatów 41. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa Czechowicza i poetów lubelskiej Grupy „Reflektor”. Wydarzenie to odbyło się 4 marca w Trybunale Koronnym w Lublinie.

W części artystycznej koncertu, który zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akcją”, wystąpili laureaci recytujący wybrane utwory i laureatka poezji śpiewanej. Maciej Radomyski z ŁOK recytował wiersz Józefa Czechowicza „Knajpa”. Laureatom wręczono nagrody i dyplomy nominujące do ogólnopolskiej edycji XXIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa Czechowicza i poetów lubelskiej Grupy „Reflektor”, która odbędzie się w czerwcu.