Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze w  tym roku uda się wybudować chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Żechowskiej, czyli drogi wojewódzkiej nr 807. To inwestycja, na którą „zrzucą się” miasto i województwo.

Dokumentacja na ciąg pieszo – rowerowego trafiła właśnie do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Koszty oszacowano na 1,4 mln zł. Informację tą przekazał Ryszard Szczygieł, radny wojewódzki, i od niedawna dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych: „Urząd Marszałkowski w Lublinie chce pozyskać na to zadanie 50% dofinansowanie z rządowego programu na realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich. Jeżeli uda się zdobyć dotację, wówczas miasto i województwo będą musiały wydać na tę inwestycję nie po 700 tys. zł, ale po 350 tys. zł.”

Obecnie  ciąg pieszo – rowerowy jest tylko wzdłuż części ul. Żelechowskiej. Brakuje kilkuset metrowego odcinka do granic z gminą Łuków.