U zbiegu ulic Wileńskiej i Zagrodowej w Łukowie mają powstać bloki z mieszkaniami na wynajem (z opcją przejęcia ich na własność) o czynszu niższym od rynkowego. Będą wybudowane na zasadach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM), rządowo-samorządowego programu, będącego odpowiednikiem TBS-ów.

Osoby o niższych dochodach mogą uzyskać mieszkanie na wynajem na atrakcyjnych zasadach pod warunkiem partycypacji w kosztach budowy. W ramach SIM możliwy jest także wynajem z dojściem po 15 latach do własności. Celem istnienia SIM-ów jest powiększanie zasobu mieszkań i domów przeznaczonych dla osób o dochodach zbyt niskich, by wynajmować lokum na zasadach rynkowych, ale jednocześnie wystarczająco wysokich, by co miesiąc płacić czynsz w SIM.

Jak podają przepisy, mieszkanie w SIM może wynająć osoba, która nie jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości oraz spełnia kryterium dochodowe określone w ustawie.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa powstała we współpracy z samorządem Miasta Łuków, więc naborem wniosków o mieszkania zajmie się Urząd Miasta. Osoby spełniające kryteria będą składać wnioski, który następnie będzie oceniany punktowo na zasadach określonych przez SIM. Wynik punktowy decyduje o kolejności przydziału mieszkań. Dodatkowe punkty można zwykle otrzymać w związku z wychowywaniem dzieci, podeszłym wiekiem, niepełnosprawnością.

Żeby otrzymać mieszkanie w SIM, najemca musi partycypować w kosztach wzniesienia budynku. Maksymalna kwota partycypacji to 30 proc. kosztów budowy.

Więcej szczegółów w najbliższym programie Master TV, w którym zaprezentujemy wywiad z prezesami spółki SIM Lubelskie oraz władzami Łukowa.