„Nie możemy przejść obojętnie obok szkalowania Jana Pawła II” – mówią radni Prawa i Sprawiedliwości. „To typowa próba ugrania kapitału politycznego na osobie Papieża Polaka”- odpowiada opozycja.

Podczas odbywającej się 23 marca sesji Rady Miasta Łukowa, na wniosek radnych z klubu PiS, do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie „Obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II – Papieża, najwybitniejszego Polaka w historii”.

W uchwale, którą zaprezentowała podczas obrad wiceprzewodnicząca Urszula Chruściel, czytamy m.in., „Uważamy, że działania znieważające Naszego Wielkiego Rodaka z Wadowic szkodzą przede wszystkim Polsce i Polakom. Nie możemy przejść obojętnie i stajemy murem w obronie Jana Pawła II. W dowód powyższego Rada Miasta w Łukowie wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań godzących w Jego dobre imię i polską tożsamość, zmierzających do dzielenia społeczeństwa, a także dyskredytacji naszych największych autorytetów”.

Przed głosowaniem nad projektem uchwały głos w dyskusji zabrał m.in. radny Sebastian Ignaciuk. Jego zdaniem uchwała zgłoszona przez radnych PiS jest „typową grą polityczną i próbą ugrania kapitału politycznego”. Jak mówi radny: „Papież jest przede wszystkim Świętym, jest wielkim Polakiem, nikt tego nie podważa. Przed czym my mamy Go bronić? On jest na tyle wielki, że absolutnie nie ma potrzeby tego bronić”.

Za przyjęciem uchwały w sprawie „Obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II – Papieża, najwybitniejszego Polaka w historii” zagłosowało 10 radnych. Jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Czterech radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.