Danuta Dybciak – Bocian została „Profilaktykiem Roku 2022”. Tytuł ten przysługuje osobom, które wygrywają coroczne konkursy ogłaszane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Danuta Dybciak – Bocian jest koordynatorem Miejskiej Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, a także pedagog szkolnym. Jak czytamy w uzasadnieniu Komisji Konkursowej, „laureatka propaguje zdrowy stylu życia bez nałogów, zajmuje się profilaktyką uzależnień i kształtuje postawy oparte na życzliwości oraz niesieniu pomocy innym. Działa też na rzecz osób ze środowisk zagrożonych, mających problemy z zachowaniem i kontrolowaniem emocji.”

Wręczenie laureatce dyplomu z tytułem „Profilaktyka Roku 2022” odbyło się podczas ostatnich obrad Rady Miasta.

  Wyróżnienie Danucie Dybciak-Bocian wręczyli przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Okliński,  burmistrz Piotr Płudowski oraz Dorota Zakrzewska, nowa pełnomocnik burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.